Διαπολιτισμικά

Ανταλλαγή της «Φιλοξενίας» στο Βέλγιο!

Ανταλλαγή της «Φιλοξενίας» στο Βέλγιο!

«Νέοι άποικοι στο φεγγάρι» ήταν το θέμα της Ανταλλαγής Νέων που πραγματοποιήθηκε στο Βέλγιο, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus +, από τις 4 έως τις 13 Αυγούστου. Όλοι οι φορείς που πήραν μέρος είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Platform Network. Την Ελληνική αποστολή αντιπροσώπευσε η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων «Φιλοξενία», η οποία συμμετείχε με 5 εφήβους από την Κορινθία. Εκτός από την Βέλγικη ομάδα υποδοχής συμμετείχαν νέοι από την Ιταλία, Γεωργία, Σλοβακία και Εσθονία.

«Ολυμπισμός σε Δράση» - Επίσκεψη στην Αθήνα 1/9/2014

«Ολυμπισμός σε Δράση» - Επίσκεψη στην Αθήνα 1/9/2014

Νέοι από την Κορινθία, μέλη της Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία", που συμμετέχουν στο σχέδιο «Ολυμπισμός σε Δράση» (Δημοκρατικό σχέδιο νέων / Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»), πήραν μέρος σε μια ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα που ονομάζεται "Cross-fit" στην Αθήνα, στο γυμναστήριο

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση, το οποίο προέκυψε από την Γενική Συνέλευση, έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ρενατίνα Αθανασούλη
Γραμματέας:  Γιώργος Παλαμάρης
Μέλος:   Αλέξανδρος Σουβατζής

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Χαιρετισμός και εισαγωγική εισήγηση
Thomas Thomer, γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), προϊστάμενος τμήματος Παιδιών και Νεολαίας
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Σελίδες