Διαπολιτισμικά

«Ολυμπισμός σε Δράση» - Επίσκεψη στην Αθήνα 1/9/2014

«Ολυμπισμός σε Δράση» - Επίσκεψη στην Αθήνα 1/9/2014

Νέοι από την Κορινθία, μέλη της Οργάνωσης Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία", που συμμετέχουν στο σχέδιο «Ολυμπισμός σε Δράση» (Δημοκρατικό σχέδιο νέων / Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»), πήραν μέρος σε μια ιδιαίτερη αθλητική δραστηριότητα που ονομάζεται "Cross-fit" στην Αθήνα, στο γυμναστήριο

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση, το οποίο προέκυψε από την Γενική Συνέλευση, έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ρενατίνα Αθανασούλη
Γραμματέας:  Γιώργος Παλαμάρης
Μέλος:   Αλέξανδρος Σουβατζής

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Η ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ συμμετέχει στο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Νεολαίας / Μπαντ Χόννεφ, 3-6/11/2014

Χαιρετισμός και εισαγωγική εισήγηση
Thomas Thomer, γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικογένειας, Τρίτης Ηλικίας, Γυναικών και Νεολαίας (BMFSFJ), προϊστάμενος τμήματος Παιδιών και Νεολαίας
Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

Σελίδες