You are here

Ludo Ergo Sum

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τίτλο: ΠΑΙΖΩ και ΜΑΘΑΙΝΩ

 

Η Φιλοξενία συμμετάσχει για την περίοδο Οκτώβριος 2012 έως Σεπτέμβριος 2014 σε ένα σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο LUDO ERGO SUM, που σε ελεύθερη μετάφραση είναι Παίζω και Μαθαίνω (Παίζω αρά Υπάρχω για ακριβή μετάφραση). Αυτό το σχέδιο έχει σκοπό την δημιουργία ένος εκπαιδευτικού εργαλίου για νέους σε μορφή 'Serious Game' (σοβαρό παιχνίδι = παιχνίδι βίντεο με εκπαιδευτικούς σκόπους). Αυτό το εργαλείο θα βοηθήσει στην ανάδειξή 'κριμμένων' ικανοτήτων που αποκτούν οι νέοι στα πλαίσια άτυπων και μην τυπικών δραστηριοτήτων με στόχο να μπορέσουν οι νέοι να πρωοθούν αυτές τις ικανοτήτες στο χώρο εργασίας. Το εργαλείο αυτό θα είναι σε 10 γλώσσες και θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι δελεαστικό (attractive) στους νέους, και θα καλύψει διάφορές ανάγκες υπηρεσίων νεολαίας: επαγγελματικός προσανατολισμός, επανένταξη νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξιολόγηση ικανοτήτων που έχουν αποκτήσει οι νέοι στα πλαίσια ένος σχεδίου ευρωπαϊκής κινητικότητας ή τοπικού εθελοντισμούς, κ.α.

Οι εταίροι που συμμετάσχουν σε αυτό το σχέδιο είναι από Γαλλία (συντονιστές), Βέλγιο, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνομένο Βασσίλεια, Ισπανία και Ιταλία.

Το παιχνίδι αναμένεται να είναι έτοιμο σε δοκιμαστική μορφή το φτηνόπωρο το 2013 και σε τελικά μορφή τέλος 2014.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2012

Τίτλο: Αναγνώριση ικανοτήτων των νέων μέσω εκπαιδευτικού παιχνιδιού

Στα πλαίσια του σχεδίου Μεταφοράς Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο LUDO ERGO SUM, που έχει σκοπό την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για νέους σε μορφή 'Serious Game' (σοβαρό παιχνίδι = παιχνίδι βίντεο με εκπαιδευτικούς σκοπούς),

συμμέτειχε και πάλι η Φιλοξενία σε σεμινάριο εργασίας από 20 έως 23 Φεβρουαρίου 2013 στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Ο εταίρος που φιλοξενούσε την συνάντηση αυτή την φορά είναι η Mission Locale περιγραφή, ενώ ο συντονιστής είναι ο γαλλικός φορέας ΙD 6. Οι υπόλοιποι εταίροι είναι από Ελβετία, Ελλάδα, Ηνομένο Βασσίλειο, Ισπανία και Ιταλία.

Προχωρήσαμε στο δημιουργικό κομμάτι του παιχνιδιού, το «Gaming», το περιβάλλον, επίσης και πως να εφαρμοστεί σε κάθε χώρα το παιχνίδι αυτό.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Κρυονέρι Κορινθίας και θα διοργανωθεί από τον φορέα μας, από τις 12 έως τις Απριλίου.

Όποιος ασχολείται με την ανάδειξή 'κριμένων' ικανοτήτων που αποκτούν οι νέοι στα πλαίσια άτυπων και μην τυπικών δραστηριοτήτων (ΚΕΠ, ΝΕΛΕ, ΚΕΣΥΠ, υπ προσανατολισμού στα σχολεία, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΣ ....) και με e-portfolio μπορείτε να επικοινωνήστε με μας στο εμαιλ info@filox.org .

ΣΥΝΤΟΜH ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ που έγινε για το σχέδιο Ludo Ergo Sum

Στόχος του σχεδίου: την μεταφορά 2 καινοτομιών εργαλείων (βλ. παρακάτω) για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σοβαρού παιχνιδιού το οποίο θα βοηθάει στην ταυτοποίηση και να ανάδειξη “κριμένων” ικανοτήτων των νέων που έχουνε αποκτήσει σε μην τυπικές και άτυπες δραστηριότητες. Αυτές οι ικανότητες θα είναι χρήσιμες για την εφεύρεση εργασίας.

Τα 2 εργαλεία είναι:

- 1 σοβαρό παιχνίδι από την Γαλλία (παιχνίδι βίντεο με μαθησιακούς στόχους),

- 1 πλαίσιο ικανοτήτων από την Ελβετία, που δημιουργήθηκε από την βάση (bottom up) με μελέτη των αναγκών των επιχειρήσεων και το οποίο χωρίζεται σε 6 ικανότητες κλειδιά: Ενημερώνω και Ενημερώνομαι, Συνεργασία σε ομάδα, Λύνω 1 πρόβλημα, Επικοινωνώ, Διοργανώνω και Στελεγχώνω/Συντονίζω (κάθε ικανότητα χωρίζεται μετά σε υπο-κατηγορίες και κάθε υπο-κατηγορία σε δείκτες).

Έως τώρα :

- αναλύσαμε το ελβετικό πλαίσιο ικανοτήτων για να δούμε αν ταιριάζει στους ανάγκες του κάθε εταίρου, και ξανά γράψαμε ότι χρειαζόντανε προσαρμογή,

- δημιουργήθηκε μια πρώτη ιδέα για το πως θα είναι το παιχνίδι :

Αυτό το παιχνίδι έχει στόχο να βοηθάει όσους δουλεύουν με νέους (ευ. Κινητικότητας, εύρεση εργασίας, κέντρο προσανατολισμού, κοινωνικά εργασίας κλπ) δίνοντας τους ένα εργαλείο που βοηθάει στην ανάδειξη “κοινωνικών ” ικανοτήτων (soft skills) τις οποίες είναι βασικές για εργασία σε επιχείρηση.

Ο νέος παίχτης διαχειρίζεται ένα virtual πρόσωπο στο σοβαρό παιχνίδι το οποίο μέσα από διάφορα quest χρησιμοποιεί κάποιες ικανότητες (ενημερώνομαι, λύνω 1 πρόβλημα κλπ). Στο τέλος του παιχνιδιού, το σύστημα δίνει τα αποτελέσματα της session του παιχνιδιού με βάση την οποία ο σύμβουλος νέων / κοινωνικός λειτουργός θα μπορέσει να μιλήσει με τον νέο για πραγματικές ικανότητες κάνοντας παραλληλισμό με τις ικανότητες του virtual πρόσωπο.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2013

Τίτλο: Το πιλοτικό ευρωπαϊκό σχέδιο Ludo Ergo Sum προχωράει

Στα πλαίσια του σχεδίου Μεταφοράς Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο LUDO ERGO SUM, που έχει σκοπό την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για νέους σε μορφή 'Serious Game' (σοβαρό παιχνίδι = παιχνίδι βίντεο με εκπαιδευτικούς σκοπούς),

o Emmanuel Mappus εκπροσώπησε την Φιλοξενία σε σεμινάριο εργασίας στο Βαλιαντολίντ της Ισπανία από της 28 έως της 31 Οκτώβριου 2013. Ο εταίρος που φιλοξενούσε την συνάντηση αυτή την φορά ήταν το ίδρυμα INTRAS.

Προχωρήσαμε στο στην προετοιμασία της πειραματικής φάσης η οποία θα γίνει από αρχές Απρίλιο έως μέσα Ιουνίου 2014. Στην Ελλάδα το παιχνίδι θα δοκιμαστεί αρχικά σε ξένους ασκούμενους και εθελοντές για τους βοηθήσει στη διαδικασία αναγνώρησεις των ικανοτήτων που αποκτούν κατά την διάρκεια της διαμονής τους στην Ελλάδα.

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Γαλλία αχρές του 2014 .


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2014

Τίτλο: Το πιλοτικό ευρωπαϊκό σχέδιο Ludo Ergo Sum είναι σχεδόν έτοιμο

Στα πλαίσια του σχεδίου Μεταφοράς Καινοτομίας του ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο LUDO ERGO SUM, που έχει σκοπό την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για νέους σε μορφή 'Serious Game' (σοβαρό παιχνίδι = παιχνίδι βίντεο με εκπαιδευτικούς σκοπούς), o Emmanuel Mappus συμμετείχε σε σεμινάριο εργασίας στην Λιλ της Γαλλίας από της 10 έως της 12 Φεβρουαρίου 2014. Ο εταίρος που φιλοξενούσε την συνάντηση αυτή την φορά ήταν ο σύλλογος ID6.

 Οι συμμετέχοντες είχαν την δυνατότητα να παίξουμε στο πρώτο κεφαλαίο του παιχνιδιού (που περιέχει 5 συνολικά) και να ανταλλάξουμε με την εταιρία CCCP η οποία έχει την ευθύνη της δημιουργίας του σοβαρού παιχνιδιού αυτού (το τεχνικό μέρος).

Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στη Ιταλία τέλος Μαρτίου του 2014 .

φυλλάδιο Ludo Ergo Sum