ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

Ο Σύλλογος ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση προήλθε το 2014 από την σύμπτυξη των φορέων Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία" και Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας, οι οποίοι συνένωσαν την πολύχρονη εμπειρία τους στον διαπολιτισμικό και περιβαλλοντικό τομέα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των νέων και της κοινωνίας στους τομείς αυτούς.

Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία" ιδρύθηκε τo 1995 και το 1997 λειτούργησε το πρώτο Κέντρο Πληροφόρησης Νέων στην Ελλάδα, στην ορεινή αγροτική Κοινότητα του Κρυονερίου Κορινθίας. Στην εικοσάχρονη ιστορία της, υποδέχθηκε τον πρώτο νέο εθελοντή στην Ελλάδα το 1997, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “ΝΕΟΛΑΙΑ” και συμμετείχε σε πληθώρα δράσεων, ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων επιμόρφωσης νέων και καταρτίσεων, μεταφοράς τεχνογνωσίας και υποστήριξης φορέων νεολαίας στην Ελλάδα, όπως το Νομαρχιακό Συμβούλιο Νεολαίας Κορινθίας και το Κέντρο Νέων Κορινθίας. Συμμετείχε επίσης ενεργά σε σημαντικά διεθνή δίκτυα οργανώσεων νέων (PLATFORM, ENYC, ECOCITIZENS, κλπ.).

Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία"

Η Περιβαλλοντική Κίνηση Κορινθίας, ως δευτεροβάθμιος περιβαλλοντικός φορέας, ολοκλήρωσε της δεκαετή δράση της, με σπουδαίες παρεμβάσεις για οικολογικά ζητήματα και ιδιαίτερα για την προστασία του Κορινθιακού Κόλπου και των ποταμιών της Κορινθίας, με ενεργή συμμετοχή και συνεργασία σε περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα οικολογικών οργανώσεων (ΑΛΚΥΩΝ, ΠΑΝΔΟΙΚΟ, GREENPEACE).