Οι σκοποί μας

 

Η «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» είναι:

Φορέας υλοποίησης όλων των δράσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "ΝΕΟΛΑΙΑ", όπως Ανταλλαγές Νέων, Εθελοντισμός, Πρωτοβουλίες Νέων & Μελλοντικό Κεφαλαίο, Διεθνή σεμινάρια για συμβούλους νέων και για ξένους εθελοντές.

Συντονιστής φορέας για το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους (EVS), με διάφορα προγράμματα υποδοχής εθελοντών μακράς & σύντομης διάρκειας. Το περιεχόμενό τους είναι περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και η πληροφόρηση των νέων.

Φορέας αποστολής για νέους & νέες 18-25 ετών από την Ελλάδα, που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντική υπηρεσία στο εξωτερικό.

Φορέας αποστολής νέων ανέργων & νέων πτυχιούχων σε άλλες χώρες στην Ευρώπη, για θέσεις επαγγελματικής κατάρτισης και μαθητείας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Δια Βίου Μάθηση - LEONARDO DA VINCI".