Πρόσκληση/Απονομή Βραβείου του “Δικαίου των Εθνών” για τη Διάσωση της Oικογένειας Καμχή

Απονομή Βραβείου του “Δικαίου των Εθνών” για τη Διάσωση της Oικογένειας Καμχή
ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 | 3:00μμ