Εργαστήριο κατάρτισης για τους Οδηγούς για το Περιβάλλον της WWF

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία της WWF, που κάλεσε εκπροσώπους περιβαλλοντικών φορέων, ήταν το εργαστήριο κατάρτισης για τους «Οδηγούς για το Περιβάλλον» που μόλις εκδόθηκαν. Το εργαστήριο αυτό πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα στο χώρο του συλλόγου ΑΣΤΟ “επικοινωνούμε” την Κυριακή 05/12/2010.

Μέσα σε 2 ώρες οι επιστήμονες συγγραφείς των οδηγών, μας παρουσίασαν τους 4 οδηγούς για το περιβάλλον:
- τουρισμός και περιβάλλον,
- διαχείριση του νερού,
 - ατμοσφαιρική ρύπανση,
 - ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στόχος των οδηγών αυτών είναι να περιλαμβάνουν την απαραίτητη, έγκυρη, επιστημονική πληροφόρηση, δοσμένη απλά και κατανοητά,  καθώς και συγκεκριμένα παραδείγματα καλής και κακής πρακτικής.                                      

       Να προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πληροφόρηση σε μέλη ΜΚΟ αλλά και σε κάθε ενεργό πολίτη.