Παρατήρηση Πουλιών

Για 6η φορά στο 2010, το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2010 3 μέλη μας συμμετείχαν στην καταγραφή των πουλιών στην περιοχή της λίμνης Στυμφαλίας. Τα πουλιά, προς μεγάλη μας χαρά ήταν πολύ περισσότερα από τον Οκτώβρη,  λόγο αύξησης του επιπέδου του νερού και λόγο της μεταναστευτικής περιόδου.

Είδαμε για πρώτη φορά φέτος ένα ψαραετό ο οποίος…ψάρευε!

Ωραίες εικόνες.
Οι επόμενες παρατηρήσεις θα γίνουν τέλος Ιανουαρίου & αρχές Φεβρουαρίου 2011.

Περισσότερες πληροφορίες στο: info@filox.org