ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ

Η Οργάνωση Υποστήριξης Νέων "Φιλοξενία" φιλοξενεί στο Κρυονέρι για ένα δίμηνο δυο Γαλλίδες εθελόντριες της οργάνωσης νέων "Eurocircle" από τη Μασσαλία.

Οι εθελόντριες Ouissem Lahmar και Sarah Mahil ασχολούνται κυρίως με την καταγραφή και ανάδειξη της χλωρίδας της περιοχής και την προβολή του δενδροκομικού της πλούτου στο διαδίκτυο.

Στόχος της "Φιλοξενίας" είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βοτανικού δίγλωσσου λευκώματος, το οποίο σταδιακά θα περιλαμβάνει όλα τα ενδημικά δέντρα και φυτά της περιοχής.

Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να γίνει γνωστή στο ευρύ κοινό του διαδικτύου η σπουδαία φύση που μας περιβάλλει και την οποία δεν εκτιμούμε στον βαθμό που της αξίζει.

Οι εθελόντριες συμμετέχουν επίσης σε εργασίες τακτικής συντήρησης του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού Κάτω Βρύσης Κρυονερίου, τις οποίες επιμελείται η "Φιλοξενία" με τη συνεργασία Ελλήνων και Ευρωπαίων εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Νέα Γενιά σε Δράση".

 

***Ouissem, 19 and Sarah 21.***

Nous somme d'origine Marseillaise là où l'on à grandis et fais toutes notre scolarités. Nous avons decide de sortir de notre ville natale pour decouvrir un autre pays, une autre culture, une nouvelle langue...

 

c'est à notre grande surprise que nous avons été choisit par l'association Filoxenia pour nous installer dans un petit village familliale, nomme Kryoneri, pour un sejours de 7 semaines. Un dépaysement totale pour nous.

 

Malgrer cela, nous avons eux une facilité à nous adapter aux régles de vie, à la langue ainsi qu'aux missions.

 

Nos projets on plutôt été environemental, les premiéres semaines, nous avons dùs créer un support fichier technique concernant chaque arbre qui servira d apuis pour des animations au près des enfants et pour un public libre.

 

Afin de mettre en évidance nos fichiers nous avons fabriquées des panneaux en bois, avec l'aide d'un volontaire turc et de Ernest, notre mentore.

 

En parallel, accompagne de trois vonlontaires turques, nous avons participer au déserbage, au nettoyage et à l'entretien du sentier, menant à la rivièré. Patrimoine naturel de la ville, l association, semble vouloir la protéger.

 

Une experiance qui nous apportera beaucoups, les personnes rencontre, les amitiés que nous avons nouées, les foux rires, les difficultées, les sourires, les promenades et toutes l'attentions qui nous a été portées resterons à jamais graves dans nos vies et dans nos souvenir.

 

Un proverbe dit « les voyages forment la jeunesse » celui qui la inventé n'avais pas tord.

 

Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui nous aidés, accueillis, dirigés, et surtout beaucoup appris.

 

Un grand merci a l association Eurocircle, Filoxenia, Panos, Athina, Ernest et tout les membres du village.

 

***

 

 We are studing and living in Marseille .

We decided to leave our home town to discover another country, another culture, another language ...
Is to our great surprise that we were chosen by the association Filoxenia getting us in a small village called Kryoneri for a stay of seven weeks. A change of scenery for us.

Despite this, we have them a facility to adapt to the rule of life, language as well as the missions.

Our projects are rather environemental been the first week, we create a support file due for each tree technique used for animation of apuits near the children and free for public.

In order to Evidance our files we produce wood panels, with the help of a volunteer Turkish and Ernest, our Mentor.

In parallel, accompanied by three Turkish vonlontaires, we participate in deserbage, cleaning and maintenance of al path, leading to the river. Natural heritage of the city, the association seems to protect it.

Experience that will bring to us a lot, meeting people, the friendships we have built, the crazy laughting, the difficulties, the smiles, walks and all the attention has been paid to us will remain forever in our lives and in our memories .

A proverb says "travel broadens the mind" the one who did not invent twists.

We wish to thank all those who support us, welcome, direct, and especially learned a lot.

A big thanks to Eurocircle association, Filoxenia, Panos, Athina, Ernest and all inhabitants of the village.

***Ouissem, 19 and Sarah 21.***