Σχέδιο EVS στην Τουρκία - Περιβάλλον (Ιαν. - Μαρτ. 2011)

Θέμα: Περιβάλλον

Ημερωμηνίες: 15 th of January 16 th of March

Τόπος: Mersin - ΤΟΥΡΚΙΑ
Mersin is an East Mediterranean city, at the coast. Its population is 800.000 inhabitants

Περιγραφή:

The volunteer will be placed in Third Eye Association of Mediterranean (TEAM) working on wildlife protection and partner associations.
The volunteer will participate in projects and activities like going outside with the students and volunteers, assist the organization on various festivals and activities, participate in national festivals, presenting the organization, and the culture.
Weekly Plan Programme (example)
Monday:
Morning (09:00-12:00):Meeting and preparing creative workshops for youth information,
Afternoon (13:30- 16:00): Cleaning the costs of Mersin Where the Turtles leave their eggs.
Tuesday:
Morning (09:00-12:00): Preparing the media or  performances.
Afternoon (14:00- 17:00): Turkish Language Course
Wednesday:
Morning (09:00-12:00):  Visiting schools or local NGO s to share the knowledge of environmental problems
Afternoon (14:00- 17:00): Trekking with the local people in natural environment and protecting the wild life.
Thursday:
Morning (09:00-12:00):  Preparations, meeting with local people to create social knowledge about pollution.
Afternoon (14:00- 17:00): Watering,planting and implanting the trees and taking care of the coast
Friday:
Morning (09:00-12:00):  Cooperation with the local municipalities and taking care of environment with local community
Afternoon (14:00- 17:00:Turkish Language Course
(Transportation of the volunteers will be provided by us by local buses or buses which will be provided from municipalities.)
Saturday:
Optional courses like art-craft-dance-sport or free day
Sunday: Free

 

Ηλικία: από 18 έως 30 ετών (κλεισμένα)