You are here

"Step-in" Seminar on European Voluntary Service for multipliers from Martyr Communities of Greece

Μέρος ΙΙ: "Step-in" στο Lehovo - το βήμα προς την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου για πολλαπλασιαστές από μαρτυρικές κοινότητες της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στο Λέχοβο Φλώρινας στη Βόρεια Ελλάδα (17-20 Δεκεμβρίου 2015), με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον. Το EVS (Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία) και το γερμανικό πρόγραμμα εθελοντικής υπηρεσίας FSJ/FÖJ αποτέλεσαν τα θέματα του σεμιναρίου.

Η εισαγωγή επικεντρώθηκε σε παιχνίδια ομαδοποίησης για να σπάσει ο πάγος και συνεχίστηκε με μια ομαδική συζήτηση προκειμένου να ανακαλυφθούν οι φόβοι και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων. Μετά τη συζήτηση, οι συμμετέχοντες είχαν μια εντατική εισαγωγή στα βασικά στοιχεία της ΕΥΕ. Προέκυψαν ερωτήσεις και έγιναν έντονες συζητήσεις. "Πώς μπορούν οι μικρές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν τους ξένους; Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα γλωσσικά εμπόδια; Τι συμβαίνει αν ένας εθελοντής αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις;" Τα ζητήματα ήταν πολλά και έπρεπε να αναλυθούν διεξοδικά.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην πλήρη οργάνωση ενός προγράμματος ΕΑΥ. Από το πρακτικό ζήτημα της εισαγωγής στη βάση δεδομένων της ΕΥΕ και της αίτησης για αριθμό PIC, τα ζητήματα χρηματοδότησης, υποδοχής και φιλοξενίας των εθελοντών, τον σχεδιασμό ενός εθελοντικού προγράμματος και των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει, μέχρι τη σύλληψη ενός αυτοσχέδιου εθελοντικού σχεδίου για τις δικές τους κοινότητες. Το φάσμα ήταν ευρύ και το σεμινάριο αποσκοπούσε στο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν τα δικά τους προγράμματα EVS για τις δικές τους κοινότητες.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν στο σεμινάριο διέφεραν σε μεγάλο βαθμό. Βιωματικά παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες συνδυάστηκαν με πραγματικά σενάρια και μελέτες περιπτώσεων, ενώ οι μετωπικές μέθοδοι διδασκαλίας ακολουθήθηκαν από ομαδικές συζητήσεις και ασκήσεις ομαδικής εργασίας. Εφαρμόστηκε επίσης η χρήση πολυμέσων με τη μορφή βίντεο και διαδικτυακών διεπαφών. Οι επισκέψεις στο τοπικό μουσείο, στην τοπική εκκλησία, καθώς και οι επισκέψεις σε γειτονικές μαρτυρικές κοινότητες εμπλούτισαν το πρόγραμμα και διευκόλυναν την καλύτερη κατανόηση της ιστορίας της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας στην Ελλάδα.

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και περιελάμβανε: εμπλουτισμένη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων ομαδοποίησης, εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, εμβάθυνση των γνώσεων σχετικά με την Εθελοντική Υπηρεσία και μελέτες περιπτώσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν χρόνο να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια για την ΕΥΕ στις κοινότητές τους και συζήτησαν τις δυνατότητες με όλη την ομάδα.

Η εμπειρία στο Λέχοβο ήταν ξεχωριστή επειδή έλαβε χώρα σε μια μαρτυρική κοινότητα. Επιπλέον, η ομάδα του σεμιναρίου επισκέφθηκε άλλους δύο μαρτυρικούς τόπους, το χωριό Μεσόβουνο και το χωριό Κλεισούρα. Και τα δύο υπέφεραν πολύ κατά τη διάρκεια της ναζιστικής Κατοχής της Ελλάδας. Αυτή η εμπειρία ήταν και είναι υψίστης σημασίας για όλη την ομάδα, καθώς οι συμμετέχοντες ανήκουν σε τέτοιες κοινότητες και εκτιμούν τη σύνδεση με τόπους που έχουν υποφέρει παρόμοια με τους δικούς τους.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ

Όπως παρουσιάστηκε στο ΜΕΡΟΣ Ι στο Κρυονέρι, οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου ακολούθησαν τις επιθυμίες των συμμετεχόντων να βελτιωθούν για το ΜΕΡΟΣ ΙΙ. Η κύρια κριτική αξιολογήθηκε από τους διευθυντές του σεμιναρίου και παρατίθεται παρακάτω:


 

 • Οι διευθυντές του σεμιναρίου παρείχαν σπουδαίες γνώσεις

 • Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συζητηθούν τα δικά τους σχέδια

 • Ήταν σημαντικό να επισκεφθούμε και άλλους μαρτυρικούς τόπους και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτούς

 • Πρέπει να συμμετάσχουν περισσότερες κοινότητες

 • Το πρόγραμμα διευκόλυνε τη δικτύωση με άτομα από άλλες μαρτυρικές κοινότητες

 • Χρειάζεται υποστήριξη για τη διεξαγωγή δικών τους προγραμμάτων εθελοντικής υπηρεσίας / πρέπει να παρέχεται περισσότερη τεχνογνωσία

Η κριτική για το ΜΕΡΟΣ ΙΙ στο Λέχοβο ήταν ακόμη πιο θετική από ό,τι για το ΜΕΡΟΣ Ι στο Κρυονέρι. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι διευθυντές κατάφεραν να καλύψουν τις ανάγκες των συμμετεχόντων αφού έλαβαν τις εποικοδομητικές ιδέες του σεμιναρίου στο Kryoneri, αλλά και στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες της ομάδας γνώριζαν ο ένας τον άλλον και κατάφεραν να εμβαθύνουν τις συζητήσεις τους ευκολότερα.

Αναπτύχθηκαν νέες ιδέες για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της νεολαίας στις μαρτυρικές κοινότητες στην Ελλάδα. Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες χαιρέτισαν την ιδέα μιας κοινής διαδικτυακής παρουσίας για τις μαρτυρικές κοινότητες. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαρτυρικές κοινότητες της Ελλάδας θα έχουν μια διαδικτυακή παρουσία, όπου θα μπορούν να δικτυωθούν μεταξύ τους και με άλλους φορείς/πρόσωπα που ενδιαφέρονται για τις μαρτυρικές κοινότητες και θα μπορούν να παρουσιάζουν τις ανησυχίες τους παγκοσμίως

Η ομάδα της Filoxenia

Η Filoxenia συνέταξε μια ομάδα εκπαιδευτών για το σεμινάριο, η οποία αποτελείται από τα ακόλουθα άτομα:

Η κ. Hana Sebestova, ΜΑ Καθηγήτρια Τεχνών / Youth Worker / Εκπαιδεύτρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης (Κρυονέρι Κορινθίας) ζει σήμερα στην Ελλάδα της Κορίνθου και έχει σπουδάσει Καλές Τέχνες και Μουσική στη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία. Η Χάνα έχει ζήσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και έχει πραγματοποιήσει διάφορα διεθνή προγράμματα ανταλλαγής νέων τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Πάνος Πούλος, Dipl.-Pol., Σύμβουλος Νέων, συντονιστής του έργου (Κρυονέρι Κορινθίας) ζει στο Κρυονέρι και επέστρεψε στον τόπο καταγωγής του μετά τις σπουδές του στο Βερολίνο (Γερμανία) για να γίνει πολιτικός επιστήμονας. Ο Πάνος απέκτησε τις πρώτες του εμπειρίες από τη δουλειά με τους νέους στη Γερμανία, επέστρεψε στην Ελλάδα το 1995 και είναι ιδρυτικό μέλος της Φιλοξενίας. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην εργασία με νέους.

Ο κ. Χαράλαμπος - Μπάμπης - Καρπουχτσής MA.-Pol. (www.polisis.eu), Πολιτικός Σύμβουλος (Βερολίνο) είναι Έλληνας πολιτικός επιστήμονας με έδρα το Βερολίνο της Γερμανίας. Με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, ο Μπάμπης έχει ζήσει στην Ελλάδα, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και εργάζεται ως εκπαιδευτής ομάδων και διευθυντής σεμιναρίων με έμφαση στην ελληνική και γερμανική πολιτική τα τελευταία τρία χρόνια.

Step-in" στο Lechovo

-Σεμινάριο για την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS)

Για πολλαπλασιαστές από μαρτυρικές κοινότητες στην Ελλάδα

ΜΕΡΟΣ ii: Step-in στο Λέχοβο - το βήμα προς την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

Πρώτη ομαδική συζήτησηΤο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε στο Λέχοβο Φλώρινας της Βόρειας Ελλάδας (17-20 Δεκεμβρίου 2015) με την υποστήριξη του Ελληνογερμανικού Ταμείου Μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία (EVS) και η Γερμανική Εθελοντική Υπηρεσία (FSJ/FÖJ) ήταν τα κύρια θέματα του σεμιναρίου.

Η εισαγωγή επικεντρώθηκε σε παιχνίδια ομαδοποίησης για να σπάσει ο πάγος και πέρασε σε μια ομαδική συζήτηση για να συζητηθούν οι φόβοι και οι προσδοκίες των συμμετεχόντων. Μετά τη συζήτηση, ακολούθησε μια εισαγωγή στην Εθελοντική Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EVS). Διαφορετικές ερωτήσεις τροφοδότησαν τη συζήτηση. "Πώς μπορούν οι κλειστές κοινότητες να αντιμετωπίσουν τους ξένους; Πώς ξεπερνιούνται τα γλωσσικά εμπόδια; Τι συμβαίνει όταν ένας εθελοντής αντιμετωπίζει δυσκολίες στην κοινότητα; Τα θέματα ήταν ποικίλα και έπρεπε να αναλυθούν λεπτομερώς.

Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην προετοιμασία και το σχεδιασμό ενός ολόκληρου προγράμματος εθελοντών. Από πρακτικά ερωτήματα, όπως το πώς να καταχωρήσετε το ίδρυμά σας στη βάση δεδομένων της ΕΥΕ και πώς να αποκτήσετε έναν αριθμό PIC, μέχρι προβλήματα χρηματοδότησης, φιλοξενίας και στέγασης των εθελοντών, τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων των εθελοντών και τον σχεδιασμό ενός σπιτικού προγράμματος εθελοντισμού για τη δική σας κοινότητα. Το φάσμα ήταν πολύ ευρύ και στόχος του σεμιναρίου ήταν να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν τα δικά τους προγράμματα.

Παιχνίδια ομαδοποίησης

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν ποικίλλουν. Βιωματικά παιχνίδια και ομαδικές δραστηριότητες συνδυάστηκαν με μελέτες περιπτώσεων. Οι μετωπικές διαλέξεις συμπληρώθηκαν με ομαδικές συζητήσεις και ομαδικές εργασίες. Η χρήση μέσων όπως ταινίες, βίντεο και το διαδίκτυο εμπλούτισε το πρόγραμμα. Η ομάδα του σεμιναρίου επισκέφθηκε επίσης το τοπικό μουσείο, την εκκλησία και δύο άλλα μαρτυρικά χωριά της περιοχής. Οι επισκέψεις αυτές έδωσαν στους συμμετέχοντες μια καλύτερη εικόνα της ιστορίας της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.

Επίσκεψη στο μνημείο του Μεσοβούνου

Το δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ολοκληρώθηκε με επιτυχία και περιελάμβανε: πρακτική μάθηση μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων, εισαγωγή και εμβάθυνση της ΕΕΥ και μελέτες περιπτώσεων. Οι συμμετέχοντες είχαν το χρόνο να φτιάξουν τα δικά τους σχέδια EVS, τα οποία στη συνέχεια συζητήθηκαν στην ομάδα.

Επίσκεψη στο μνημείο της Κλεισούρας

Η εμπειρία στο Λέχοβο είχε ιδιαίτερη σημασία επειδή το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε έναν τόπο φρίκης. Σε αυτό προστέθηκε η επίσκεψη σε δύο άλλα μαρτυρικά χωριά, το χωριό Μεσόβουνο και το χωριό Κλεισούρα. Και τα τρία μέρη υπέφεραν σε μεγάλο βαθμό από τις ναζιστικές θηριωδίες κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η εμπειρία ήταν και είναι υψίστης σημασίας, καθώς οι συμμετέχοντες προέρχονται από τέτοιες κοινότητες και αισθάνονται ισχυρό δεσμό με τους κατοίκους των άλλων τραυματισμένων κοινοτήτων.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΉ ΚΡΙΤΙΚΉ

Όπως παρουσιάστηκε στο Μέρος Ι στο Κρυονέρι, οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου ανταποκρίθηκαν στην κριτική του πρώτου μέρους του σεμιναρίου προκειμένου να προσαρμόσουν το δεύτερο μέρος στους συμμετέχοντες. Τα κύρια σημεία της κριτικής παρατίθενται εδώ:


 

 • Το σεμινάριο παρείχε μια βαθιά εικόνα του προγράμματος EVS.

 • Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συζητηθούν τα δικά μας σχέδια

 • Ήταν σημαντικό να επισκεφθούμε άλλες μαρτυρικές κοινότητες και να μάθουμε περισσότερα γι' αυτές.

 • Θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερες εκκλησίες

 • Το πρόγραμμα επέτρεψε τη δικτύωση με ανθρώπους από άλλα μαρτυρικά χωριά

 • Χρειάζεται υποστήριξη για την υλοποίηση δικών τους σχεδίων EVS


 

Η κριτική του Μέρους ΙΙ είναι ακόμη πιο θετική από εκείνη του Μέρους Ι. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι οι ανάγκες των συμμετεχόντων αντιμετωπίστηκαν καλύτερα μετά τις εποικοδομητικές ιδέες του Kryoneri. Από τη μία πλευρά, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υπεύθυνοι του σεμιναρίου ήταν σε θέση να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των συμμετεχόντων μετά την επεξεργασία των εποικοδομητικών ιδεών του σεμιναρίου Kryoneri. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχοντες γνώριζαν ήδη ο ένας τον άλλον και ήταν σε θέση να διεξάγουν σε βάθος συζητήσεις πιο γρήγορα. Προέκυψαν νέες ιδέες για μελλοντικά σχέδια στον τομέα της νεολαίας και της εθελοντικής υπηρεσίας για τις κοινότητες των μαρτύρων. Στο τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να δημιουργήσουν μια διαδικτυακή παρουσία, ώστε όλες οι μαρτυρικές κοινότητες να μπορούν να παρουσιάζονται στο διαδίκτυο, προκειμένου να προωθηθεί η δικτύωση μεταξύ των κοινωνιών πολιτών των μαρτυρικών κοινοτήτων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να μπορούν να παρουσιάζουν δημόσια τις διάφορες ανησυχίες τους.