ΝΕΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Στο διάστημα 5 -13 Αυγούστου 2011, 20 συνολικά νέοι από Πορτογαλία, Ελλάδα, Ρουμανία και Πολωνία θα συναντηθούν στο Amarante, μια όμορφη πόλη στην Βόρεια Πορτογαλία, η οποία γεφυρώνει την ιστορία με τη φύση.

Η Ελληνική αποστολή περιλαμβάνει 5 νέους από το Δήμο Σικυωνίων, ηλικίας 15-17 ετών και 1 συνοδό, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Φιλοξενία”.

Οι νέοι έχουν πάρει μέρος σε διάφορες συναντήσεις προετοιμασίας στο Κιάτο και στο Κρυονέρι, όπου και βρέθηκαν και συνομίλησαν με ευρωπαίους εθελοντές που εργάζονται στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι Κρυονερίου. Παρόμοιες συναντήσεις προετοιμασίας γίνονται ταυτόχρονα σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, ενώ οι νέοι επικοινωνούν διαμέσου ειδικού ιστολογίου με νέους από τις άλλες χώρες.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των νέων στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πολιτισμική διαφορετικότητα, δεδομένου οτι οι νέοι είναι ιδιαίτερα ανοιχτοί στην αναζήτηση ομοιοτήτων και διαφορών με άλλους πολιτισμούς.

Οι δραστηριότητες θα βασιστούν στο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα “COMPASS” (”Πυξίδα”), του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα σχεδιαστεί μια καρτποστάλ σε 600 αντίτυπα, η οποία θα αναφέρεται στα αποτελέσματα της συνάντησης, που θα μοιραστεί στη συνέχεια σε σχολεία, κέντρα νεών, πολιτιστικά κέντρα, κλπ.

Η ανταλλαγή γίνεται στο πλαίσιο ενός Σχεδίου Πολλαπλών Μέτρων με τίτλο “Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα”, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΔΡΑΣΗ, το οποίο θα διαρκέσει ένα χρόνο.