Παγκόσμια Ημέρα για Παρακολούθηση της ποιότητας του νερού

Στις  18  Σεπτεμβρίου 2010 , στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ( World Water Monitoring Day - www.wwmd.org), τα μέλη της Φιλοξενίας  κάνανε δειγματοληψίες στα νερά:
   -  του ποταμού Ελλισών στο Κρυονέρι ,
   -  της λίμνης Στυμφαλίας.

Οι δειγματοληψίες  αφορούσαν τα εξής δεδομένα:
 - θερμοκρασία,
 -  pH,
 - θολότητα,
 - ποσοστό του διαλυμένου οξυγόνου (Dissolved Oxygen DO) .

Τα αποτελέσματα έδειξαν και στις 2 περιοχές μια μέτρια θολότητα και pH κοντά στο 7. Η ένδειξη διαλυμένου οξυγόνου ήταν  σε κανονικά επίπεδα.

Το ύψος του ποσοστού διαλυμένου οξυγόνου είναι σημαντικό για την υγεία των υδρόβιων οικοσυστημάτων. Όλα τα υδρόβια ζώα χρειάζονται οξυγόνο για να επιζήσουν. Φυσικά, νερά με υψηλό ποσοστό DO είναι περισσότερο υγειή κ και μπορούν να φιλοξενήσουν ποικίλους υδρόβιους οργανισμούς.

Οι μετρήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα εύκολες και ταιριάζουν σε ομάδες παιδιών (από 11  και άνω),  και εφήβων.

Ευελπιστούμε το 2011 θα συμμετάσχουν ομάδες και από άλλες περιοχές της Κορινθίας.

Περισσότερες πληροφορίες: info@filox.org