Σχέδιο πολλαπλών μέτρων- Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΩΝ “Φρέσκαρε τα δικαιώματά σου!”

Στο διάστημα Μάιος 2011 - Μάιος 2012 μια ομάδα 16 νέων ανθρώπων ηλικίας 15 και 17 ετών από το Κιάτο Κορινθίας συμμετείχε στη Δράση 1.3. "Νέοι για τη Δημοκρατία" του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", με τίτλο "Φρέσκαρε τα δικαιώματά σου!".
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Amarante (Πορτογαλία) και στην Κορινθία (Ελλάδα).

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η ενασχόληση των νέων ανθρώπων με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, όπως ενθάρρυνση των νέων για συμμετοχή στα κοινά και ανάπτυξη της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι νέοι από την Κορινθία συμμετείχαν ενεργά κάθε μήνα σε διάφορα είδη δραστηριοτήτων: υπαίθριες δραστηριότητες, διοργανώνοντας μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία, εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα με έρευνα σε κύρια άρθρα και σχετικές δηλώσεις, σεμινάρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Σαββατοκύριακο με συμμετοχή και άλλων νέων ανθρώπων, συμμετοχή και ανάδειξη διαφόρων διεθνών επετείων που σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, επισκέψεις γνωριμίας σε οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και το Κέντρο υποδοχής προσφύγων στην Αθήνα.

Επιπλέον, τον Φεβρουάριο του 2012, η ​​ελληνική ομάδα φιλοξένησε την πορτογαλική ομάδα νέων στην Ελλάδα, σε ένα σεμινάριο δραστηριοτήτων πο οι ίδιοι προετοίμασαν, όπου και γνωρίστηκαν οι νέοι μεταξύ τους προσωπικά και αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους μέσα από το πρόγραμμα.

Ως τελική δραστηριότητα τον Απρίλιο του 2012, έγινε μια συνάντηση στην Πορτογαλία. όπου οι νέοι συμμετείχαν σε ένα πραγματικό Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Amarante (Πορτογαλία), σε μια προσομοίωση δίκηςΑνθρωπίνων Δικαιωμάτων, με σκοπό να εξοικειωθούν με τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Πιστεύουμε ότι το σχέδιο αυτό ήταν μεγάλο εμπειρία για τους νέους και ότι θα χρησιμοποιήσουν την εμπειρία αυτή στη μελλοντική τους ζωή.