Εμψύχωση Μέσω Γραμματισμού – Εργαστήρι από το Α ως το Ω

Υλοποιήθηκε από 4 έως 11 Ιανουαρίου 2014 στο Κρυονέρι Κορινθίας το εργαστήριο Grundtvig με τίτλο: «EMPOWERMENT THROUGH LITERACY: THE ALPHA TO OMEGA WORKSHOP» (Εμψύχωση Μέσω Γραμματισμού – Εργαστήρι από το Α ως το Ω).

Στο εργαστήριο συμμετείχαν 20 εκπαιδευτές γραμματισμού ενηλίκων από 12 χώρες (DE, ES, GR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, NO, RO, TR), με σκοπό την κατάρτισή τους και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών γραμματισμού στην Ευρώπη.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τις θεματικές ενότητες: ανάπτυξη προβληματισμού σχετικά με την ομάδα-στόχο των λειτουργικά αναλφάβητων (μαθησιακά κίνητρα, εμπόδια, αποκλεισμός)· γνωριμία με διάφορες θεωρίες και μεθοδολογίες διδασκαλίας στην ευρωπαϊκή εκπαίδευση γραμματισμού ενηλίκων· Paulo Freire, ο κλασσικός γραμματιστής, και η μέθοδος με τις λέξεις-κλειδιά· η δημιουργική μέθοδος και η παραγωγή υλικού για την εκπαίδευση γραμματισμού· ο εξ αποστάσεως γραμματισμός (π.χ. μέσω online tutor)· ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών· δυνατότητες και όρια της ανάπτυξης πρωτοβουλιών γραμματισμού στις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Παράλληλες δραστηριότητες ήταν η παρακολούθηση διδακτικής ενότητας γραμματισμού στο Σχολείο Δευτέρας Ευκαιρίας Άσσου-Λεχαίου, η επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης και η συνάντηση με παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε 12 χώρες και η ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των περισσοτέρων συμμετεχόντων και των οργανισμών που εκπροσωπούν ήταν τα σημαντικότερα αποτελέσματα του εργαστηρίου.

-----

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon Evaluation_EL.pdf10.9 KB
PDF icon Photos_EL.pdf292.29 KB
PDF icon Programme_EL.pdf116.05 KB