Ομιλία με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων»

Η «Φιλοξενία» Διαπολιτισμική και Περιβαλλοντική Οργάνωση σε συνεργασία με τους:

 • ΠΑΝΔΟΙΚΟ (Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων)

 • Ομοσπονδία Οικολογικών Οργανώσεων Κορινθιακού Κόλπου «Αλκυών»

 • Οικολογική Κίνηση Πάτρας

 • Οικολογική Κίνηση Καλαμάτας

 • Οικολογική Κίνηση Κορινθίας

 • ΟΙΚΟΖΩΗ

 • Σύλλογος Φίλοι Γραμμάτων και Τεχνών «Ο Λύσιππος»

 • Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κορινθίας

 • Ένωση Καταναλωτών Μεσσηνίας

 • «Αρχιπέλαγος» Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας

 • Σύλλογος Γυναικών Διμηνιού «Η Νεφέλη»

 • Πολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Διμηνιού-Νεάπολης Κιάτου «ΑγκαλιάΖΩ»

 

Διοργανώνουν την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 7:30 μ.μ.

στο Δημοτικό Θέατρο Κιάτου, ομιλία με θέμα

«Διαχείριση Απορριμμάτων».

Για το θέμα θα μιλήσει και ο κ. Πέτρος Βαρελίδης, Χημ. Μηχανικός, πρ. Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδος στην ΕΕ (2005-2009, 2013-2015), υπεύθυνος σειράς Κοινοτικών Οδηγιών για τα απορρίμματα και τη διαχείριση τους.

 Σύντομο Βιογραφικό Βαρελίδη Πέτρου.

Ο κ. Πέτρος Βαρελίδης είναι Χημικός Μηχανικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην επιστήμη των υλικών και απόφοιτος της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ.

Το 2001 διορίστηκε στο Υπουργείου Περιβάλλοντος ως Ειδικός Επιστήμονας, στο Γραφείο εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων όπου παρέμεινε έως το 2005. Στο διάστημα αυτό ήταν υπεύθυνος, μεταξύ άλλων, για τη σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων για τα παλιά ελαστικά και τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής, για την αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΕΕΑΑ, τη σύνταξη των Προεδρικών Διαταγμάτων για την οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης κλπ.

Από το Νοέμβριο του 2005 έως τον Φεβρουάριο του 2009 καθώς και από τον Ιούλιο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2015 διετέλεσε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Ελλάδας στην Ευρ. Ένωση όπου εκπροσωπούσε την Ελλάδα σε όλες τις διαπραγματεύσεις των νέων Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών καθώς και των πολιτικών κειμένων.

Από τον Απρίλιο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2013 διετέλεσε Ακόλουθος Περιβάλλοντος της Κύπρου στην ΕΕ με βάση σχετική διακρατική συμφωνία με σκοπό τη στήριξη της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Ομάδας Περιβάλλοντος του Ευρ. Συμβουλίου κατά την Κυπριακή Προεδρία το β’ εξάμηνο του 2012 και την Ελληνική Προεδρία το α’ εξάμηνο του 2014.

Στα διαστήματα που βρισκόταν στην Ελλάδα, διετέλεσε Σύμβουλος σειράς διαδοχικών Υπουργών και Γεν. Γραμματέων Περιβάλλοντος.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχει συμμετάσχει σχεδόν σε όλα τα επίσημα ή άτυπα Συμβούλια Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ συνοδεύοντας των εκάστοτε Υπουργό Περιβάλλοντος.

Μεταξύ άλλων ήταν υπεύθυνος για την Οδηγία Πλαίσιο για τα Απόβλητα και την πρόταση αναθεώρησής της, τις αναθεωρήσεις της Οδηγίας για τις μπαταρίες, τις Οδηγίες για τη Βιομηχανική Ρύπανση και τις μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις καύσης, την Οδηγία για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την Οδηγία για τα Εξορυκτικά Απόβλητα, την Οδηγία για τον περιορισμό της κατανάλωσης πλαστικής σακούλας, την τροποποίηση της Οδηγίας για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τον Κανονισμό Ανακύκλωσης Πλοίων, θέματα αειφόρου ανάπτυξης, τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, τον Κανονισμό για τα Εισβολικά Ξενικά Είδη, τις Οδηγίες για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, τη χημική ρύπανση των υδάτων, τα υπόγεια ύδατα, τα ύδατα κολύμβησης και τις πλημμύρες, τους Κανονισμούς για τις εκπομπές ρύπων και διοξειδίου του άνθρακα από τα οχήματα, θέματα κλιματικής αλλαγής κλπ.