Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Δια Βίου Μάθηση” Το πιλοτικό σχέδιο “Ludo Ergo Sum” σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο του σχεδίου Μεταφοράς Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού προγράμματος Leonardo Da Vinci με τίτλο “LUDO ERGO SUM », που έχει σκοπό την δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου για νέους σε μορφή “Serious Game” (σοβαρό παιχνίδι = παιχνίδι βίντεο με εκπαιδευτικούς σκοπούς),

o Emmanuel Mappus εκπροσώπησε την Οργάνωση Υποστήριξης Νέων “Φιλοξενία” σε σεμινάριο εργασίας στο Βαγιαδολίδ της Ισπανίας που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 28 - 31 Οκτωβρίου 2013. Ο εταίρος που φιλοξένησε αυτή την συνάντηση ήταν το ίδρυμα INTRAS.

Η συνάντηση είχε σκοπό την προετοιμασία της πειραματικής φάσης του σχεδίο, η οποία θα υλοποιηθεί την περίοδο αρχές Απριλίου έως μέσα Ιουνίου 2014. Στην Ελλάδα το παιχνίδι θα δοκιμαστεί αρχικά με Ευρωπαίους ασκούμενους και εθελοντές, για τους βοηθήσει στη διαδικασία αναγνώρισης των ικανοτήτων που αποκτούν κατά την διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα.

Η επόμενη συνάντηση του Προγράμματος θα γίνει στη Γαλλία, στις αρχές του 2014.