“Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου “Φιλοξενία” - Διαπολιτισμική-Περιβαλλοντική Οργάνωση, το οποίο προέκυψε από την Γενική Συνέλευση, έχει ως εξής:

Πρόεδρος:  Ρενατίνα Αθανασούλη
Γραμματέας:  Γιώργος Παλαμάρης
Μέλος:   Αλέξανδρος Σουβατζής

Ο σύλλογος “Φιλοξενία” με έδρα το Κρυονέρι Κορινθίας έχει τους παρακάτω σκοπούς:

Την προώθηση της διαπολιτισμικής επαφής και αλληλοκατανόησης των πολιτών, για τη δημιουργία ενιαίας Ευρωπαϊκής ταυτότητας.
Την προαγωγή της κινητικότητας των πολιτών διαμέσου της συμμετοχής του σωματείου σε ποικίλα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και άλλων Διεθνών Οργανισμών.
Την υποστήριξη της εθελοντικής εργασίας και της αρχής της αυτοβοήθειας των πολιτών.
Την δραστηριοποίηση σε θέματα οικολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου.
Την διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη της εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας.
Την επιμόρφωση, την δια βίου μάθηση και κατάρτιση, καθώς και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.
 

FILOXENIA