Διαπολιτισμικά

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δράσης κατά του Ρατσισμού, 17-25 Μαρτίου 2012

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δράσης κατά του Ρατσισμού,  17-25 Μαρτίου 2012

Στις 22 Μαρτίου 2012, στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Δράσης κατά του Ρατσισμού, μια ομάδα νέων του φορέα μας, μαζί με άλλους συμμετέχοντες που προέρχονται από διαφορετικές χώρες (Ιταλία, Λετονία, Γαλλία) και υπηρετούν στην Κορινθία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως το Πρόγραμμα κατάρτισης “Leonardo da Vinci” και το Πρόγραμμα “Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία για Νέους”, συμμετείχαν στη “Δράση δρόμου κατά του ρατσισμού και για την πολυμορφία των αξιών”, η οποία έγινε στους δρόμους της πόλης του Κιάτου.

Σχέδιο πολλαπλών μέτρων- Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΩΝ “Φρέσκαρε τα δικαιώματά σου!”

Σχέδιο πολλαπλών μέτρων- Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΩΝ “Φρέσκαρε τα δικαιώματά σου!”

Στο διάστημα Μάιος 2011 - Μάιος 2012 μια ομάδα 16 νέων ανθρώπων ηλικίας 15 και 17 ετών από το Κιάτο Κορινθίας συμμετείχε στη Δράση 1.3. "Νέοι για τη Δημοκρατία" του Ευρωπαϊκού προγράμματος "Νέα Γενιά σε Δράση", με τίτλο "Φρέσκαρε τα δικαιώματά σου!".
Το πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκε ταυτόχρονα στο Amarante (Πορτογαλία) και στην Κορινθία (Ελλάδα).

“Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας”

“Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας”

Ανταλλαγή Νέων (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση)
Προπαρασκευαστική συνάντηση, 25 - 27 Μάιος 2012, στο Κρυονέρι.


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση” εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης το σχέδιο ανταλλαγής νέων με τίτλο “Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας».

Η Ανταλλαγή Νέων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (6–14.7.2012) στο Κρυονέρι Κορινθίας. 20 νέοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία θα έχουν την ευκαιρία σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα να εργαστούν για τη διαφορετικότητα, που είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης.

'Step-in' στο Λέχοβο Φλώρινας -σεμινάριο για τον Εθελοντισμό Νέων σε Μαρτυρικούς τόπους

'Step-in' στο Λέχοβο Φλώρινας -σεμινάριο για τον Εθελοντισμό Νέων σε Μαρτυρικούς τόπους

Για πολλαπλασιαστές απο Μαρτυρικούς τόπους της Ελλάδας
Μάθε για το ΜΕΡΟΣ I
Μέρος ΙΙ: Step-in στο Λέχοβο - το βήμα προς τον εθελοντισμό νέων

“Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας” στο Κρυονέρι

“Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας” στο Κρυονέρι

Ανταλλαγή Νέων στο Κρυονέρι 6 - 14 Ιουλίου 2012

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση


Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Νέα Γενιά σε Δράση” υλοποιείται το σχέδιο ανταλλαγής νέων με τίτλο “Ψηφιδωτό της Διαφορετικότητας».

Η Ανταλλαγή Νέων πραγματοποιείται στο διάστημα 6 – 14 Ιουλίου 2012 στο Κρυονέρι Κορινθίας. Είκοσι νέοι από την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γερμανία και την Ιταλία έχουν την ευκαιρία να εργαστούν για τη διαφορετικότητα, η οποία είναι μέρος της καθημερινής μας ζωής και της ανθρώπινης ύπαρξης.

Σελίδες